Pozew o rozwód. Wyjście czy pułapka dla młodego związku małżeńskiego?

Po ostatnim tygodniu zadał mnie dość interesujące pytanie natomiast mianowicie jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o rozwód. Jego kondycję rodzinną znam tylko spośród opowieści, ale jedno potrafię stwierdzić całą pewnością. Sąsiad nie należy do osób zamożnych. Chociaż jeszcze kilka lat temu jego pozycja finansowa wyglądała zupełnie w inny sposób. Był właścicielem stosunkowo porządnie prosperującej firmy, która działała prężnie na rynku obrotu nieruchomościami.

Wszystko zmieniło się, kiedy nastał światowy recesja. Kolega musiał zamknąć spółkę i zwolnić wszystkich podwładnych. W tym okresie doszły jego problemy natury psychicznej ze skłonnością do depresji i okresowe nadużywanie alkoholu. Po pewnym czasie nastąpił kolejny cios, gdy wraz z mieszkania wyprowadziła się swoim żona. Rozpad jego małżeństwa był już faktem. W tym momencie znajomy związał się z inną niewiastą i chce uregulować własny stan cywilny od strony formalnej. Nie mając kliknij aby przeczytać więcej pieniędzy na adwokata szuka wskazówki jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o rozwód.

W pierwszej sekwencji koniecznym jest sporządzenie odpowiedniego wniosku w sądzie właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej kwestii. We wniosku wskazujemy, że chcemy być zwolnieni z kosztów sądowych i żądamy, aby został nam mianowany pełnomocnik z urzędu. Może to być adwokat bądź też radca prawny. Służące do samego wniosku dołączamy używane przez nas oświadczenie majątkowe gdzie wskazujemy ile wynosi nasz dochód, jaki majątek posiadamy, jakim sposobem jest nasz stan familijny i ile zarabiają poszczególni członkowie.

Jeżeli nasz wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie o rozwód zostanie uwzględniony przez sąd to sam pozew zostanie już sporządzany przez zawodowego pełnomocnika, który poprowadzi naszą sprawę.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *